Repertuar

Tańce narodowe:kolaz3

— polonez

— mazur

— kujawiak z oberkiem

— krakowiak (grupa dziecięca)

Inscenizowane pieśni

Żartobliwe przyśpiewki

Żartobliwe gawędy

Tańce regionu opoczyńskiego m.in.:

— polki

— oberki

— kowal

— krzyżak

— żyd

— polka żydowska

— polka cięta „Cygan”

widowiska obrzędowe:

— „Hej sobótka, sobótka”

— „Wesele opoczyńskie”

–„Dożynki”

widowisko Bożonarodzeniowe:

— „Hej kolęda, kolęda”

Tańce i inscenizowane pieśni regionu rzeszowskiego 

–polki

–sztajer

i wiele innych

…Ciągle poszerzamy nasz program, zdobywając popularność i uznanie wśród licznej publiczności…