Repertuar

Tańce narodowe:kolaz3

— polonez

— mazur

— kujawiak z oberkiem

— krakowiak (grupa dziecięca)

inscenizowane pieśni

żartobliwe przyśpiewki

żartoliwe gawędy

tańce regionu opoczyńskiego:

— polki

— oberki

— kowal

— krzyżak

— żyd

— polka żydowska

— polka cięta „Cygan”

widowiska obrzędowe:

— „Hej sobótka, sobótka”

— „Wesele opoczyńskie”

widowisko Bożonarodzeniowe:

— „Hej kolęda, kolęda”

Ciągle poszerzamy nasz program, zdobywając popularność i uznanie wśród licznej publiczności.